Hình ảnh về các hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đào tạo

 • Dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo an toàn bức xạ – Tháng 4/2018

THÔNG BÁO

V/v đào tạo An toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực:

+ Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn trong lĩnh vực công nghiệp: sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ.

Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xin gửi đến Quý cơ quan/tổ chức, cá nhân thông tin về Khai giảng khóa đào tạo An toàn bức xạ trong tháng 04 năm 2018 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức

 • Thời gian: Từ 8h -17h trong 3 ngày 19-21/ 04/2018.
 • Địa điểm: Lầu 2, Tòa nhà International 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh.
 • Khi tham gia lớp học học viên vui lòng mang 04 ảnh 3×4 (đối với người phụ trách) hoặc 02 ảnh 3×4 (đối với nhân viên) để phục vụ công tác in chứng nhận.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Mr. Nguyễn Hoàng Tú (di động: 0975.783.794 / 0974.285.75 ; email: tunguyenlaw@gmail.com)

Xin trân trọng thông báo./.

Dịch vụ

Căn cứ pháp lý:

 • Luật năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
 • Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 về hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;
 • Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.
 • Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ sô 10/2018/ĐK/ATBXHN ngày 23/3/2018 do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp

Hiện tại, Trung tâm Thông tin và Đào tạo đang tiến hành thực hiện các dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ cho:

 • Nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế;
 • Nhân viên bức xạ trong xạ trị;
 • Nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân;
 • Nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp;
 • Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp;
 • Nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ;
 • Nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
 • Nhân viên bức xạ dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (ncs), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ;
 • Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ;
 • Người phụ trách an toàn.

Dịch vụ Thẩm định và thiết kế che chắn:

 • Thẩm định thiết kế che chắn ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy gia tốc Cyclotron Mini, Cyclotron-PET/CT
 • Thẩm định thiết kế che chắn bức xạ cho bản vẽ xây dựng nhà máy chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn Co-60
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy xạ trị gia tốc tuyến tính có năng lượng 6 MeV
 • Thẩm định thiết kế ATBX cho bản vẽ thi công công trình nhà đặt máy xạ trị có mức năng lượng trên 10MeV
 • Thiết kế che chắn, thiết kế lưu thải của bể chứa chất thải phóng xạ ở thể lỏng và thể rắn
 • Thẩm định thiết kế ATBX trên bản vẽ kho chứa nguồn
 • Đánh giá khả năng dung nạp nguồn phóng xạ của kho chứa nguồn

Dịch vụ bán liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều:

Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép thiết bị bức xạ:

 • Xin cấp phép sử dụng nguồn phóng xạ
 • Xin cấp phép nhập khẩu vận chuyển nguồn phóng xạ
 • Xin cấp phép sử dụng máy phát tia x